Vilka är vi?

Wekudata tillhandahåller kompletta lösningar för att effektivisera för Ert företag. 

Företaget består av kunniga och engagerade medarbetare. Vi har kompetens inom samtliga områden alltifrån hosting, bredband, affärssystem, IP telefoni till online backup. Vi har lång erfarenhet och ser till att din IT-miljö tas om hand till ett rimligt pris med hög säkerhet.

Vi arbetar mycket med hosting vilket innebär att du inte längre har behov av egen utrustning. Vi flyttar helt enkelt ut de program och data som behövs och lyfter över till oss. Förutom förbättrad miljö (Grön IT) säkrar det även driften och bidrar till ekonomisk vinning. 

Vi vet att trygghet och personlig kontakt skapar grunden för ett gott samarbete, därför lägger vi stor vikt vid att ha en så personlig service som möjligt. Wekudata erbjuder dig ett långsiktigt samarbete med både bred och hög kompetens i kombination med trevlig personal och en hög flexibilitet.